Meer over

Wie we zijn en wat we doen

De vereniging die opkomt voor alle belangen binnen de hobby- en huisdieren branche.

Avi-Com is een vereniging voor en door de professionals binnen onze branche en is onder leiding van mensen uit de praktijk die weten wat er speelt en die zien waar de problemen liggen. Wij komen op voor iedereen die professioneel en beroepsmatig met hobby- en huisdieren werkt. Daarnaast betekenen wij ook veel voor de particuliere liefhebbers, aangezien wetgeving iedereen raakt die dieren heeft.

Avi-Com is het aanspreekpunt voor de erkende handelaren en exporteurs. Wij hebben alle kennis en expertise in huis om ons te presenteren naar de overheid en om met experts en juristen gezamenlijk naar oplossingen te zoeken, het publiek beter te informeren en te werken naar een eerlijke toekomst.

Avicom informeert, verenigt, verdedigt en beschermt

Er zit zoveel kennis onder liefhebbers. Er worden echt fantastische kweekresultaten geboekt. Hele complexe soorten komen meerdere generaties tot nakweek, vooral met de huidige voedingen. Deze informatie wordt ook heel intensief gedeeld met andere liefhebbers.

Juist die moeilijkere soorten zijn zo van belang voor de toekomst. Het zijn soorten die mogelijk in hun natuurlijke habitat steeds schaarser worden. Daarom mogen we deze populaties in gecontroleerde habitats en de kennis van de kwekers niet verliezen. Er zou mogelijk in de toekomst weer beroep gedaan kunnen worden op herintroducties in het wild zoals dit al eerder is gedaan.

Een positieflijst in welke vorm dan ook is geen oplossing voor de toekomst - niet voor de moeilijkere soorten voor de gevorderde liefhebber en niet voor de makkelijkere soorten voor de jongere generaties die beginnen met hun levenslange passie voor dierenliefhebberij en natuur.