We gaan voor onze

Doelstelling

Eerlijke en werkbare
wetgeving voor de sector

Betere communicatie
met overheidsinstanties

Behoud van alle diersoorten
onder liefhebbers

Nederland telt tal van professionele en gespecialiseerde bedrijven in het houden, kweken, transporteren en verhandelen van allerhande diersoorten. Wij zijn het orgaan om als eenheid met de overheid te communiceren en om tot lange-termijn oplossingen te komen voor de hele liefhebberij.

Al decennia lang worden er tal van diersoorten in een gecontroleerde setting gehouden en gefokt. Vele van deze soorten zijn in hun natuurlijke habitat bedreigd of kwetsbaar. Daarom is het van cruciaal belang dat de in-beschermde-leefomgeving-gehouden populaties op peil blijven, zodat er in de toekomst een eventueel beroep gedaan kan worden op herintroducties, zoals dit eerder al is gedaan voor de balispreeuw en de spix’s ara. Het is dankzij de toewijding van particuliere liefhebbers dat vele soorten wereldwijd nog in enorme getalen aanwezig zijn. Daarom zetten wij ons in voor het recht tot het houden van alle soorten voor het grote belang en willen wij deze hobby verder stimuleren.

Wij pleiten voor

  • Het vergemakkelijken van wetgeving voor liefhebbers van soorten die weliswaar in het wild vrij schaars zijn, maar in gecontroleerde omgevingen in grote aantallen en vele kleurmutaties worden gefokt.

  • Het vergemakkelijken van de veterinaire procedures en looptijden voor exportvergunningen, zodat in het belang van dierwelzijn dieren sneller van a naar b kunnen gaan.

  • Het uitblijven van positieflijsten en verdere onrechtvaardige beperkingen voor de liefhebberij.

  • Eerlijke en werkbare wetgeving die samen met beroepskennis tot stand komt.

  • Betere informatie-verstrekking en stimulering voor deze liefhebberij.

Het is van groot belang dat soorten wereldwijd uitgewisseld kunnen worden voor bloedverversing en uitbreiding van collecties. Het zijn niet alleen dierentuinen die zich inzetten voor het kweken en in stand houden van diersoorten. Juist voor de kleinere diersoorten is het dankzij de passie en toewijding van kleine private liefhebbers dat er enorme resultaten worden geboekt.

Jaarlijks worden er vele nieuwe kweekverslagen gepubliceerd en er wordt veel kennis over voeding, huisvesting, klimaat, nestgelegenheid en knowhow gedeeld. Het huidige niveau van onze liefhebberij heeft ervoor gezorgd dat tal van diersoorten die vroeger niet of nauwelijks tot kweekresultaten kwamen nu al vele generaties lang tot voortplanting komen in gecontroleerde habitats.

Dit geeft een heel belangrijk vangnet voor de toekomst en dit is kennis die nooit verloren mag gaan.

Europa is een belangrijke vermeerderaar van siervogels. Dit vermindert de druk op wildvang en wilde populaties.

Alle vogelsoorten die door de Nederlandse liefhebbers worden gehouden zijn al decennia lang generatie op generatie in een beschermde leefomgeving gefokt. Zo stammen alle Australische vogelsoorten in Europa af van vogels die ten laatste in 1980 het continent hebben verlaten en voor alle andere vogelsoorten geldt een invoerverbod sinds 2007.

In de loop der jaren zijn een ongekend aantal kleurvariaties ontstaan en zijn deze mutaties verder vermeerderd. Het is dankzij deze resultaten dat wij als exportland de wereldmarkt laten overstappen naar een verantwoord alternatief op uit het wild gevangen vogel- en diersoorten.

Nederland kent tal van gespecialiseerde transportbedrijven en wij behoren tot de wereldwijde koplopers op het gebied van dierwelzijn. Of het nu gaat om siervogels, huisdieren, reptielen, vissen, sportpaarden, grote en kleine zoogdieren - Ons land kent tal van bedrijven, die ieder gespecialiseerd zijn in hun specifieke veterinaire proces: Quarantaine, de benodigde documenten voor export, de correcte verpakking van deze dieren. Dit alles is om ervoor te zorgen dat alle dieren veilig en in goede gezondheid reizen van A naar B.